Informacja dla Odbiorców Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice i Gminy Tomice

Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach, informuje, że od dnia 12 czerwca 2021 roku, na terenie Gminy Spytkowice i Gminy Tomice (część m. Woźniki obsługiwana przez Przedsiębiorstwo) obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja KR. RZT.70.40.2021 z dnia 27 maja 2021r.). Taryfy obowiązują na okres trzech lat i wynoszą:

 

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ:

 Lp.   Taryfowa grupa odbiorców   Wyszczególnienie   Cena/stawka opłaty
 w okresie od 1 do 12 miesiąca 
 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 13 do 24 miesiąca 
 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 25 do 36 miesiąca 
   netto            brutto              netto          brutto               netto           brutto        
 1.   Gospodarstwa domowe   cena w zł. za 1 m3 dostarczonej wody   4,40 4,75 4,65 5,02 4,65 5,02

 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł. 
/ za 2-miesięczny okres rozliczeniowy/

 20,00 21,6  20,00 21,6 20,00 21,6
 2.   Pozostali odbiorcy  cena w zł. za 1 m3 dostarczonej wody   4,40 4,75 4,65 5,02 4,65 5,02
 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł. 
/ za 2-miesięczny okres rozliczeniowy/
 20,00 21,6 20,00 21,6 20,00 21,6

 

 ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

 Lp.   Taryfowa grupa odbiorców   Wyszczególnienie   Cena/stawka opłaty
 w okresie od 1 do 12 miesiąca 
 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 13 do 24 miesiąca 
 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 25 do 36 miesiąca 
   netto            brutto              netto          brutto               netto           brutto        
 1.   Gospodarstwa domowe   cena w zł. za 1 m3
 odprowadzonych ścieków
 10,40 11,23 10,60 11,45 10,60 11,45
 2.   Pozostali odbiorcy  cena w zł. za 1 m3
 odprowadzonych ścieków 
 10,40 11,23 10,60 11,45 10,60 11,45

 

Jednocześnie informuję, że Rada Gminy Spytkowice Uchwałą NR XXI/193/20 z dnia 28 października 2020 roku wprowadziła dopłatę do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Spytkowice w wysokości 5,90 zł/ m3.

Po uwzględnieniu powyższej dopłaty cena 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych wyniesie:

 Lp.   Taryfowa grupa odbiorców   Wyszczególnienie   Cena/stawka
 netto
 Cena/stawka
 brutto
  1.  Gospodarstwa domowe 

 cena w zł. za 1 m3
 odprowadzonych ścieków

 4,50 4,86