Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

TARYFA

 

Informacja dla Odbiorców Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach

na terenie Gminy Spytkowice i Gminy Tomice

 

Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach, informuje, że od dnia 24 maja 2018 roku,na terenie GminySpytkowice i Gminy Tomice (część m. Woźniki obsługiwana przez Przedsiębiorstwo) obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RET.070.111.2018. Taryfy obowiązują na okres trzech lat i wynoszą:

 

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ:

Lp.

 

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

netto   w okresie                           od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka

netto  w okresie                od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka

netto

w okresie

od 25 do 36

miesiąca

Cena/

stawka

brutto                

1.

 

Gospodarstwa domowe                                 i pozostali odbiorcy

 

cena w zł. za       1 m3 dostarczonej wody

 

4,15

 

4,15

 

4,15

 

4,48

2.

 

Wszyscy odbiorcy usług

Opłata stała abonamentowa zł./odb./miesiąc

 

5,00

 

5,00

 

 

5,00

 

5,40

 

ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Lp.

 

Taryfowa grupa  odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

netto  w okresie                           od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka

netto  w okresie               od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka

netto

w okresie

od 25 do 36

miesiąca

Cena/

stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe                                 i pozostali odbiorcy

 

cena w zł. za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

10,25

 

10,25

 

10,25

 

11,07

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że Rada Gminy Spytkowice wprowadziła dopłatę do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Spytkowice w wysokości 6,10 zł/ m3. Po uwzględnieniu powyższej dopłaty cena 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych do 31 grudnia 2019 roku wyniesie:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe

 

cena w zł. za 1 m3 odprowadzonych ścieków 

 

 4,15

 

4,48

 

 

 

 

 

 

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%. 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?