Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

      Zadaniem własnym gminy jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.   Gmina Spytkowice realizuje to zadanie za pośrednictwem Gminnego Zakładu Usług Wodnych, który został powołany w sierpniu 1991 roku.

     Przedmiotem jego działalności  jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług tj.:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę:

    a) produkcji i sprzedaży wody,

    b) eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń 

        wodociągowych oraz ich przyłączy,

2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych:

    a) odbioru, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

    b) eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń

        kanalizacyjnych oraz ich przyłączy.

 

  Zaopatrzenie w wodę odbiorców realizowane jest przez:

  • wodociąg grupowy „Spytkowice – Ryczów”

zaopatruje w wodę sołectwa: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Ryczów i Półwieś,                      

  • wodociąg „Bachowice” .

zaopatruje sołectwo Bachowice, część Spytkowic i Ryczowa.

            Wodociąg grupowy „ Spytkowice- Ryczów” jest zasilany w wodę z dwóch  ujęć wód podziemnych:

ü     ujęcie Spytkowice-Kępki,

ü     ujęcie Spytkowice Dolne.

            Wodociąg „Bachowice” jest zasilany z ujęć ze źródeł w Bachowicach.

 

Odbiór i oczyszczanie ścieków realizowane jest przez:

Oczyszczalnię Ścieków Bachowice

Oczyszczalnia ścieków gospodarczo–bytowych dla Szkoły i gospodarstw domowych                                w Bachowicach jest oczyszczalnią mechaniczno–biologiczną.                                                            Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Bachówka, prawobrzeżny dopływ Wisły.

 

Oczyszczalnię Ścieków Spytkowice

Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Spytkowice  jest oczyszczalnią mechaniczno                     –biologiczną  typu „ ECOLO – CHIEF” .

Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Wisły poprzez układ istniejących rowów.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?