Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PARAMETRY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

DOSTARCZANEJ PRZEZ GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH W SPYTKOWICAC

 

 

 

WODA DOSTARCZANA Z WODOCIĄGÓW:

SUW BACHOWICE

SUW SPTYKOWICE-KĘPKI

Dopuszczalne
wartości *

 

DLA ODBIORCÓW Z MIEJSCOWOŚCI:

- BACHOWICE

– CZ. M. SPYTKOWICE  tj. UL. GÓRKI i UL.WRÓBLÓWKI– CZ. M. RYCZÓW

- SPYTKOWICE

- MIEJSCE

- LIPOWA

 

- RYCZÓW

-PÓŁWIEŚ

 

Data pobrania próbki

03.06.2019 rok

03.06.2019 rok

03.06.2019 rok

Numer próbki

03/06

01/06

02/06

Oznaczenie / Jednostka

Metoda badawcza

Wyniki badań

 pH

PN-EN ISO 10523:2012

6,6

6,6

6,6

6,5 – 9,5

 Mętność   NTU

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

0,07

0,06

0,05

 akceptowalna           (do 1,0 NTU)

 Barwa   mg/l Pt

PN-EN ISO 7887:2012

Metoda D

<5

<5

<5

 akceptowalna           (do 15 mg/l Pt)

 Zapach 

PB/05/W wydanie 2  z dn.20.01.2017

akceptowalny

akceptowalny

akceptowalny

 akceptowalny

 Smak

PB/05/W wydanie 2  z dn.20.01.2017

akceptowalny

akceptowalny

akceptowalny

akceptowalny

 Przewodność elektryczna wł. Temp. pom. 25,00C μS/cm

PN-EN 27888:1999

391

445

394

2500

 Żelazo ogólne  µg/l

PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

21,6

32,0

50

200

Ogólna liczba mikroorganizmów                       w 220C jtk/1 ml

PN-EN ISO 6222 : 2004

0

0

0

Bez                nieprawidłowych zmian

Bakterie grupy   coli jtk/100ml

 

PN-EN ISO 9308 -1:2014-12+A1:2017-04

0

0

0

 0

Escherichia coli                jtk/100ml

PN-EN ISO 9308 -1:2014-12+A1:2017-04

0

0

0

0

 

 Woda dostarczana dla odbiorców odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra   Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi                      (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).                                                

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?