Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

TARYFA

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach, na podstawie art.24 ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póź. zm.) informuje, że w dniu 21 listopada 2012 roku Rada Gminy Spytkowice podjęła: - uchwałę Nr XXVII/180/12 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. i wynoszą:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

zł/ m3

 

3,94

 

4,26

2.

 

Pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

zł/ m3

 

3,94

 

4,26

3.

 

Wszyscy odbiorcy usług

Stawka opłaty abonamentowej

zł/ na odbiorcę/ m-c

 

3,70

 

 

4,00

- uchwałę Nr XXVII/181/12 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. i wynoszą:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

 

zł/ m3

 

13,94

 

15,06

2.

 

Pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

zł/ m3

 

13,94

 

15,06

Równocześnie Rada Gminy Spytkowice uchwałą Nr XXVII/182/12 z dnia 21 listopada 2012r. wprowadziła dopłatę do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Spytkowice w wysokości 10,50 zł/ m3(netto). Po uwzględnieniu powyższej dopłaty cena 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych wyniesie:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

 

zł/ m3

 

3,44

 

3,72

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?